VB 6.0


( ) - 3


Data1.RecordSet.MoveNext Postavka

Next I

Lbl2.Caption = = & Str(V)

For L=1 To 4

Lst1.List(L-1) = St(L)

Next L

End Sub

(4) . 10.

(5) :

 

Private Sub Cmd1_Click ( ) (5), Izd Fli

Dim I%, J%, K%

Data2.RecordSet.MoveFirst Izd

K= Data2.RecordSet.RecordCount Izd

L = Data2.RecordSet.Fields.Count Izd

Fli.Rows = K+1: Fli.Cols = L Flp

For I = 1 To K

For J = 1 To L

If I=1 Then Fli.TextMatrix

(I-1, J-1)=Data2.RecordSet.Fields(J-1). _

Name

Fli.TextMatrix

(I, J-1) = Text2(J-1) = Data2.RecordSet.Fields(J-1).Value

Next J

Data2.RecordSet.MoveNext

Next I

End Sub

 

:

- ;

- Cmd1 (

Postavka Flp);

- Cmd5 (

Izd Fli);

- Cmd2 ( Postavka Izd);

- Cmd4 ( ).