VB 6.0


, ( - 4


 

9.      MSFlexGrid :

Name = Fli

 

10.  Form1:

Private Sub Cmd1_Click ( ) (1), Postavka _

P Flp

Data1.RecordSet.MoveFirst Postavka

KztP = Data1.RecordSet.RecordCount Postavka

KptP = Data.RecordSet.Fields.Count Postavka

ReDim P(1 To KztP, 1 To KptP)

Flp.Rows = KztP+1 : Flp.Cols = KptP Flp

For I = 1 To KztP

For J = 1 To KptP

If I = 1 Then Flp.TextMatrix(I-1, J-1) = Data1.RecordSet.Fields(J-1).Name

P(I, J) = Text1(J-1) : Flp.TextMatrix(I, J-1) = P(I, J) = Text1(J-1), _

Data1.RecordSet.Fields(J-1).Value

Next J

Data1.RecordSet.MoveNext

Next I

End Sub

Private Sub Cmd2_Click ( ) (2),

Dim St(1 To 4) As Single

Dim Sh As String

, V! Sh (), V

KztI = Data2.RecordSet.RecordCount Izd

V = 0

For L = 1 To 4 St

St(L) = 0

Next L

For I = 1 To KtzP Postavka

Sh = P(I, 1) Sh Postavka

F = 0

For J = 1 To KztI Izd